Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De berg Bazardüzü, foto door Freieck. De Maagdentoren in Bakoe. Het Philharmonisch Park in Bakoe. Foto door door mr. Arifnajafov.


Voorpagina
Over het Azerbeidzjaans
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

Het Onze Vader

 

 

Onze Vader Ey Atamız
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het Kwaad.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Ey göylərdə olan Atamız,
İsmin müqəddəs tutulsun,
Padşahlığın gəlsin.
Göydə olduğu kimi,
Yerdə də Sənin iradən olsun.
Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver
Və bizə borclu olanları
bağışladığımız kimi,
bizim borclarımızı da bizə bağışla.
Və bizi imtahana çəkmə,
Fəqət bizi hiyləgərdən xilas et.
Çünki padşahlıq,
qüdrət və izzət
Əbədi olaraq Sənindir.
Amin.

 

 


 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Advertenties

Met reclameopbrengsten wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?