Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De berg Bazardüzü, foto door Freieck. De Maagdentoren in Bakoe. Het Philharmonisch Park in Bakoe. Foto door door mr. Arifnajafov.


Voorpagina
Over het Azerbeidzjaans
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

Het Azerbeidzjaanse alfabet

 

Het Azerbeidzjaanse alfabet - Azərbaycan əlifbası
Het Azerbeidzjaans wordt vandaag de dag geschreven in een variant van het Latijnse alfabet dat veel overeenkomsten heeft met het Turkse alfabet. In de loop van de geschiedenis is er nog al eens van alfabet gewisseld, meestal vanwege politieke redenen. Tot 1929 werd het Azerbeidzjaans in het Arabische alfabet geschreven. Turkije stapte rond die tijd over van het Arabische alfabet op het Latijnse, Azerbeidzjan volgde snel. Daarin werd het land gesteund door de Sovjet-Unie. Het Arabische alfabet was ook het schrift van de Koran en de islam. Vooral uit religieuze kringen kwam dan ook verzet tegen de overstap naar het Latijnse alfabet. Het antireligieuze sovjetregime hoopte met de overschakeling op een ander alfabet de taal, en daarmee het hele land en cultuur, een seculiere koers te laten inslaan.
In 1939 besloot Jozef Stalin dat het Azerbeidzjaans over moest schakelen op het Cyrillische alfabet, om zo door middel van de taal de banden met Moskou te versterken, en die met Turkije - dat niet onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie stond - te verzwakken.
In 1991 stortte de Sovjet-Unie in en verkregen vele Sovjetstaten hun onafhankelijkheid. Zo ook Azerbeidzjan. Één van de eerste wetten die na de onafhankelijkheid werd ingevoerd was een terugkeer naar het Latijnse alfabet.
Overigens is het Arabische alfabet nog steeds in gebruik onder de Azerbeidzjanen in Iran. Azerbeidzjaanse gemeenschappen in Rusland gebruiken ook nu nog het Cyrillische alfabet.

 

Nr. Hoofdletter Kleine letter Uitspraak Opmerkingen
1 A a a  
2 B b b  
3 C c dz Als in het Duits Mozart.
4 Ç ç tsj Als in tsjilpen, als in Tsjechië of als in het Engelse church.
5 D d d  
6 E e e  
7 Ə ə e Als in stem
8 F f f  
9 G g g Als in het Engels good.
10 Ğ ğ g Als in het Nederlands goed.
11 H h h  
12 X x ch Als in Bach
13 I ı ih Als in timmeren.
14 İ i ie Als in Fiets
15 J j j Als in garage, als in journalist, als in het Franse je of het Engelse pleasure.
16 K k k  
17 Q q g Als in het Engels good.
18 L l l  
19 M m m  
20 N n n  
21 O o o  
22 Ö ö uh / eu Als in Zutphen of als in leuk.
23 P p p  
24 R r r  
25 S s s  
26

Ş

ş sj Als in chocolade, als in shock, of als in het Engelse woord ship.
27 T t t  
28 U u oe Als in moeder.
29 Ü ü joe Als in het Engels universe.
30 V v v Als in vader.
31 Y y j Als in ja.
32 Z z z Als in ziek.

 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Advertenties

Met reclameopbrengsten wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?